• «Քեմուրջյանի անվան տիեզերքի համաերիտասարդական մրցույթ 2022»

  Իրականացվում է HYETECH-ի աջակցությամբ

 • «Քեմուրջյանի անվան տիեզերքի համաերիտասարդական մրցույթ 2022»-ի մասին

   

  HyeTech և Bazoomq կազմակերպությունները հայտարարում են համաերիտասադրական մրցույթ Հայաստանում բնակվող պատանիների և երիտասարդների համար: Մրցույթում հաղթող թիմը հնարավորություն կստանա իր ստեղծած սարքավորումը տիեզերք ուղարկել:

  Մեր նպատակներն են՝

  • Մրցույթն անցկացնել Հայաստանի ողջ տարածքում՝ ներգրավելով ռոբոտաշինությամբ հետաքրքրված երեխաներին,
  • Նպաստել ռոբոտաշինության և STEM (գիտություն, տեխնոլոգիա, ճարտարագիտություն, մաթեմատիկա - ԳՏՃՄ) կրթության նկատմամբ հետաքրքրության մեծացմանը

  • Ստեղծել տիեզերաշինությամբ և ռոբոտաշինությամբ հետաքրքրված համահայկական համայնք:

  Մասնակցության պայմանները՝

  • Կարող են մասնակցել 12-21 տարեկան պատանիներ և երիտասարդներ, որոնք հանդիսանում են ՀՀ մշտական բնակիչներ,

  • Մասնակիցները պետք է գրանցվեն խմբերով՝ կազմված 3-5 անձից,

  • Տարբեր կրթօջախների ուսանողներ կարող են ստեղծել իրենց թիմերը և մասնակցել (դպրոց, համալսարան, քոլեջ),

  • Խմբերը կարող են ներգրավել իրենց աջակցող մասնագետների կամ մենթորների, որոնք կհամապատսխանեն ստորև նշված պայմաններին,

  • Սարքավորումը պետք է խստորեն համապատասխանի նշված տեխնիկական պահանջներին:

  Սարքի առանձնահատկությունները

  • Առավելագույն զանգվածը՝ 200գր,

  • Սարքը պետք է ունենա իր սեփական հոսանքի աղբյուրը,

  • Սարքը գտնվելու է հրթիռի մեջ,

  • Հրթիռն արձակվելու է մինչև 100-120 կմ բարձրությամբ,

  • Գտնվելու է տիեզերքում մոտ 2 րոպե (100կմ+),

  • Ողջ թռիչքը տևելու է 10-12 րոպե,

  • Սարքը միացված է լինելու հրթիռի հեռահաղորդակցության համակարգին՝ ստացվող տվյալները Երկիր հաղորդելու համար։

  • Սարքը չի վերդարձվելու։

  Սարքը պետք է անցնի ջերմային, վակուումային և վիբրացիոն փորձարկումներ։

  Մնացած մանրամասները տրամադրվելու են միայն գրանցված մասնակիցներին։